User's Blog!

Sponsorowanie na zielona karte

Doświadczeni kierowcy z Europy mają szansę pracy oraz stałego pobytu w USA. Firma POLMAX LLC – Experior Transport działa jako sponsor – czyli poręczyciel gwarantujący zatrudnienie po przyjeździe do USA co jest jedną z podstaw do uzyskania zielonej karty. Cały proces składa się z trzech etapów, trwa około dwóch lat i kosztuje w granicach 10,000 dolarów.

Wymagania:

  • ROCZNY KONTRAKT WYMAGANY

  • Wiek: do 50 lat
  • Doświadczenie: minimum 1 Rok (udokumentowany) w zawodzie kierowcy na ciężarówkach z naczepą (C + E).
  • Język angielski: komunikatywny, wystarczający do zdania egzaminu na prawo jazdy oraz do wykonywania codziennych obowiązków zawodowych
  • Świadectwo niekaralności: z każdego kraju, w którym aplikant zamieszkiwał przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
  • Chęć podjęcia pracy w Experior Transport/Polmax: niestawienie się na stanowisku pracy po przyjeździe do USA będzie traktowane jako naruszenie przepisów prawa imigracyjnego i może skutkować odebraniem karty stałego pobytu
  • Zdolność finansowa: kandydat jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie koszty związane ze sponsorowaniem, przylotem do USA i zakwaterowaniem
  • Miła osobowość: w firmie Experior/Polmax panuje przyjazna, rodzinna atmosfera i od pracowników oczekujemy wzajemnego szacunku

O firmie:

Firma powstała w czerwcu 1998 roku pod nazwą POLMAX Transport. Siedziba firmy mieści się w Alsip, IL na południowych przedmieściach Chicago w stanie Illinois. Obecnie firma operuje pod nazwa Experior Transport, posiada około 160 ciężarówek i 300 przyczep. Firma posiada magazyny przeładunkowe w Illinois (Alsip), New Jersey (Edison) oraz Texas(DaIlas).
Na terenie bazy w Alsip/Chicago znajduje się magazyn, parking, biuro, stacja paliw, waga dla ciężarówek, warsztat naprawczy, zakwaterowanie dla kierowców, prysznice, pralnia oraz świetlica z kuchnią. Firma posiada również biuro we Wrocławiu.

System pracy:

Ciężarówki Experior można spotkać w każdym stanie w USA. Zdecydowana większość ładunków wysyłana jest do stanów wschodnich (Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania, Virginia, North Carolina, Georgia), południowych (Florida, Texas) oraz nieco rzadziej do zachodnich (Arizona, California, Oregon). Większość ładunków odbieranych jest z naszej bazy w Chicago. Suche ładunki ładowane są na „vanach” natomiast produkty spożywcze lub wymagające odpowiedniej temperatury na chłodniach — „reefer”. Przeważnie trasa składa się z kilku rozładunków znajdujących się blisko siebie i odbywających się tego samego dnia. Po całkowitym rozładowaniu kierowca ładowany jest ładunkiem powrotnym w kierunku Chicago. Czas w trasie uzależniony jest od dystansu. Wyjazd w trasę 800 milowa (np. Pennsylvania) to wyjazd 2.5- 3 dniowy, 1500 mil (np. Floryda) to ok. 5 dni w trasie, trasy na Zachód (ok. 2000 mil) to wycieczka tygodniowa.  Kierowca nie jest odpowiedzialny za ręczne rozładowanie ładunku chyba że zostanie to wcześniej uzgodnione. Ręczny rozładunek jest płatny dodatkowo.

Zarobki:

Firma Experior stara się zawsze zapewniać wysokie zarobki i podążać za wymaganiami rynku. Obecna oferta odróżnia się od konkurentów i jest bardzo atrakcyjna. Kierowcy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (forma W2) otrzymują 50 centów za przejechaną mile oraz $50 za każdy dodatkowy rozładunek i załadunek. Po upływie 6 miesięcy jest możliwość przejścia na samozatrudnienie (forma 1099). Przy wykorzystaniu 70 godzin pracy w tygodniu kierowca powinien być w stanie odbyć dwa kursy na Wschód. Wówczas zarobki będą wynosiły w granicach $1800 – $2300 dolarów tygodniowo brutto. W związku z tym że zarobki są uwarunkowane od ilości przejechanych mil kierowcy, którzy z różnych przyczyn odbędą tylko jedna trasę w tygodniu są wstanie zarobić ponad $1000 (800 mil x 2 x $0.50= $800 plus 4 dodatkowe rozładunki = $1000). Roczne zarobki będą się różnić w zależności od stylu jazdy kierowcy, czasu spędzonego w domu, długości wakacji w danym roku, aczkolwiek wykonując rzetelnie pracę kierowca powinien bez problemu zarobić $70,000 – $100,000 dolarów rocznie brutto. Minimalna stawka wymagana przez Departament Pracy to nieco poniżej $50,000. Podatki są uzależnione od sytuacji rodzinnej (wspólnego dochodu), ilości dzieci, wydatków, posiadanych nieruchomości, itp. Średnio należy się spodziewać podatków w granicach 20%-30% od dochodu. Na koniec roku można również spodziewać się zwrotu podatku, ale zależy to od sytuacji indywidualnej i należy zasięgnąć porady księgowego.

Koszty Utrzymania:

Po przyjeździe do USA należy liczyć się z dodatkowymi kosztami. Jeżeli kierowca przyjeżdża sam to ma możliwość skorzystania z naszego zakwaterowania na bazie w Alsip.
Przyjeżdżając z rodzina należy wcześniej wynająć mieszkanie, aby zapewnić odpowiednie warunki członkom rodziny.
Koszt wynajęcia mieszkania to okolice $1000 – $1200 dolarów na miesiąc plus kaucja (równowartość miesięcznego czynszu).

Dodatkowe przykładowe koszty to:
Telefon komórkowy – $100 miesięcznie
Samochód – 10 letni używany samochód to wydatek ok. $3000
Internet domowy – $100
Siłownia – $50 miesięcznie
Paliwo – $3 za galon
Prąd / gaz – $200 na miesiąc
Ubezpieczenie na samochód – $300-$400 na pół roku

Ubezpieczenie zdrowotne:

W USA nie ma powszechnej darmowej służby zdrowia, dlatego każdy rezydent powinien wykupić ubezpieczenie zdrowotne na wypadek choroby. W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego koszty hospitalizacji mogą sięgać kilkuset tysięcy dolarów nawet za krótki pobyt w szpitalu. Firma Experior oferuje swoim pracownikom ubezpieczenie zdrowotne z firmy Blue Cross Blue Shield a opłata miesięczna uwarunkowana jest od ilości członków rodziny oraz wybranego planu ubezpieczeniowego. Miesięczny koszt waha się od $244 dolarów za jedna osobę do $1508 dolarów za całą rodzinne w najdroższym planie.

Sponsorowanie na zielona karte:

Przed rozpoczęciem sponsorowania należy zapoznać się z oferta firmy Experior oraz warunkami pracy i wyrazić na nie zgodę. Jeżeli kandydat spełnia wyżej wymienione warunki powinien odbyć rozmowę kwalifikacyjna z:

W USA:
US +1 708 634 8520 (7am do 5pm czasu Chicago)
PL +48 533 644 442 
email – sponsorship@goexperior.com

Proces sponsorowania odbywa się bez agencji i pośredników.

Firma nie pobiera żadnych opłat za pomoc w sponsorowaniu. Firma Experior współpracuje tylko z jednym biurem adwokackim, które odpowiedzialne jest za sprawy
formalne związane ze sponsorowaniem. W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z:

Ewa Brożek – tel w USA +1-224-622-9129
Biuro Prawnika Imigracyjnego Krzysztofa Kurczaby:
Kurczaba Law Offices, P.C.
6219 N. Milwaukee Avenue
Chicago, IL 60646
Tel: 773-774-0000 kurczabalaw@sbcglobal.net

Trzy etapy sponsorowania (18-24 miesięcy)

ETAP 1 – Urządpracy – Department of Labor.

Jest to najdłuższy etap I może trwać od 3 do 12 miesięcy od rozpoczęcia sprawy. Etap ten polega na udowodnieniu Urzędowi Pracy ze firma Experior nie jest w stanie znaleźć doświadczonych pracowników korzystając z zasobów rynku lokalnego i wyraża chęć sprowadzenia kandydata na daną pozycję spoza USA. Kandydat musi udowodnić że spełnia wymagania na daną pozycje. Jeżeli Urząd Pracy stwierdzi że sprowadzenie kandydata spoza USA nie spowoduje odebrania miejsca pracy obywatelowi amerykańskiemu to wyraża zgodę na rozpoczęcie procedury przez Urząd Imigracyjny, – czyli etap 2. Koszty ogłoszeń w pierwszym etapie pokrywa firma/Sponsor

ETAP 2 – Urząd Imigracyjny

Aby rozpocząć etap 2 należy uiścić odpowiednie opłaty i przesłać je na konto biura prawniczego
$4400 – opłata prawnicza
$700 – opłata urzędowa
$2510 – opcjonalnie – opłata za przyspieszenie drugiego etapu od 3-4 tygodni

ETAP 3 – Centrum Wizowe

Po zatwierdzeniu petycji imigracyjnej przez Urząd Imigracyjny, sprawa przechodzi do centrum wizowego – National Visa Center (NVC).
Zanim rozpocznie się trzeci etap należy uiścić odpowiednie opłaty:

$345 – wiza
$1900 – proces wizowy
$345+$1250 – każdkowy dodatkowy dorosły członek rodziny lub $345+$750 za dziecko
$220 za każdego członka rodziny – produkcja zielonej karty

Podczas trzeciego etapu zostanie wyznaczona data spotkania z Konsulem w kraju zamieszkania. Przed wizytą w Ambasadzie należy skompletować wymagane dokumenty, przejść wymagane badania lekarskie, szczepienia obowiązkowe. Dodatkowo, podczas rozmowy zostaną pobrane odciski palców. Jeżeli rozmowa z konsulem odbędzie się pomyślnie, paszporty z wiza imigracyjna zostaną odesłane w ciągu 10 dni. Po otrzymaniu paszportów można przekroczyć granicę ze Stanami Zjednoczonymi jako pełnoprawni Stali Rezydenci.

Wjazd do Stanów Zjednoczonych

Kandydaci z Kanady i Irlandii odbywają procedurę imigracyjna wjazdu na teren USA w swoim kraju natomiast kandydaci z innych krajów będą musieli przejść ten proces na lotnisku w USA.
Oficer imigracyjny dokona sprawdzenia dokumentów, odbierze zalakowaną kopertę z Ambasady, przeprowadzi krótką rozmowę i przywita Państwa w USA. Po około 7-14 dni od daty wjazdu otrzymają państwo kartę Social Security z numerem, dzięki któremu będzie można zacząć procedurę otrzymania dokumentów, założyć konto bankowe, zakupić telefon na abonament, itp.

Prawo jazdy CDL

Kandydat ma 45 dni po wjeździe do USA na otrzymanie prawa jazdy zawodowego CDL (Commercial Drivers License) – ekwiwalent kat. C+E oraz rozpoczęcie pracy, jako kierowca w firmie Experior. Pierwszym krokiem po otrzymaniu karty Social Security będzie zdanie egzaminu na auta osobowe. Właściwy dokument (plastikowy) przychodzi poczta po ok. 7 dniach. Po otrzymaniu prawa jazdy można przystąpić do egzaminu teoretycznego na CDL. Egzamin teoretyczny składa się z trzech części podobnie jak egzamin praktyczny.

EGZAMIN CDL

Egzamin teoretyczny składa się z trzech części:
– General Knowledge – Wiedza Ogólna
– Air Brakes – Hamulce powietrzne
– Combination Vehicle – pojazd składowy (ciągnik – naczepa)

Materiały do nauki będą udostępnione po rozpoczęciu procesu sponsorowania. Egzamin odbywa się w języku angielskim, na komputerze i polega na wybraniu poprawnych odpowiedzi A, B, C.
Egzamin praktyczny składa się z następujących części:

– Pre trip inspection – inspekcja przed wyjazdem w trasę. Ta część egzaminu polega na ustnym odpowiadaniu na pytania egzaminatora wskazując na odpowiednie części ciężarówki.
Egzamin odbywa się w języku angielskim i najczęściej kandydaci oblewają ta część egzaminu! Przykładowy filmik na YouTube jest dostępny pod tytułem: „How to perform a Class A CDL Pre-Trip inspection”
– Skills test – jazda po placu manewrowym. Przykładowy filmik jest dostępny na YouTube pod tytułem „CDL Skills Test”
– Jazda po mieście.

Kierowcy będą mieli okazję praktyki przed egzaminem korzystając ze sprzętu oraz instruktora firmy Experior. Po otrzymaniu prawa jazdy CDL kierowcy odbędą kurs w firmie Experior. Długość kursu będzie uzależniona od umiejętności kandydata.

SPRZĘT

Ciężarówki w firmie Experior są przeważnie wymieniane na nowe, co 3 lata. W sezonie 2018/2019 cala flota będzie zastąpiona rocznikami 2019 i 2020 – model Freightliner Cascadia wyposażony w silnik Detroit o mocy 505 KM, 12 biegowa skrzynie automatyczna, inteligentny tempomat, ostrzeżenie o zmianie pasa ruchu, lampy LED, dwa łóżka, lodówkę, ogrzewanie i klimatyzacje postojowa Park Smart, oraz napęd na 2 osie.

Informacje dodatkowe:
www.facebook.com/goexperior

YouTube: Experior Transport

Strona Internetowa: www.goexperior.com

USA: 12161 S. Central Ave, Alsip, IL 608035

Close Menu
Now Hiring Drivers! Apply Today
+ +